Varför är det viktigt att skriva samboavtal?

Datum

Dela inlägget

När man flyttar ihop med sin partner är det oftast mycket att tänka på, som vilka möbler som ska inhandlas, om en ansökan om hemförsäkring gjorts eller om den där tavlan verkligen ska följa med till det nya hemmet. Något som många inte tänker på däremot är vikten av att skriva ett samboavtal. Vi vill därför förklara varför det kan vara en god idé.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I ett samboförhållande är rättsreglerna i sambolagen tillämplig, vilket främst omfattar bestämmelser kring upphörande av samboförhållandet, genom att samborna antingen ingår äktenskap, separation eller dödsfall. De två senare förhållandena kan särskilt påverka sambornas ekonomi och hushåll. Till skillnad från makar, vilka omfattas av äktenskapsbalken, ärver inte sambor varandra. Samboförhållandet och dess upphörande omfattar enbart det gemensamma boendet och dess bohag.

I praktiken innebär det att det endast är den gemensamma bostaden och bohaget som införskaffats tillsammans, som omfattas av sambolagen och därmed ska delas lika vid en separation eller dödsfall. Det tas ingen hänsyn till vem som har betalat för en viss del eller hur det har finansierats. All annan egendom, exempelvis sparande, fritidshus, bilar och båtar, går utanför delningen och behålls av den som äger den vid en separation.

Ett bra skrivet samboavtal kan emellertid avtala bort sambolagens bodelningsregler när det gäller den gemensamma bostaden och bohaget. Ett bra exempel när detta är av större betydelse är om den ena parten går in med en större kontantinsats eller har betydligt fler och dyrare möbler än den andra. Samboavtalet fungerar därför preventivt mot en eventuell framtida konflikt.

Då sambor inte ärver varandra kan även detta få svåra konsekvenser vid ett eventuellt dödsfall. Ett scenario är ett par vilka äger ett gemensamt hem och tillsammans har två gemensamma barn. Barnen, som är bröstarvingar till den bortgångna föräldern, ärver förälderns del av fastigheten. Det medför att den efterlevande föräldern tvingas sälja bostaden för att kunna utge arv till barnen. Ett samboavtal kan emellertid fastställa att den andra sambon har rätt att bo kvar i fastigheten eller utelämna den gemensamma bostaden från bodelning mellan samborna.

Vi vet att det är mycket att tänka på kring relationer och hushåll. Hör därför gärna av er vid frågor eller juridisk rådgivning kring just er familje- och boendesituation.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter