Vad innebär de nya reglerna i LAS för ert företag?

Datum

Dela inlägget

Lagen om anställningsskydd (LAS) har genomgått en omfattande reformering under år 2022. Under sommaren 2022 införlivades EU:s nya arbetsvillkorsdirektiv i svensk lagstiftning vilket bland annat påverkade LAS. LAS ändrades även med anledning av den s.k. principöverenskommelsen. De nya reglerna trädde i kraft i slutet av juni 2022.

De ändringar som följer av arbetsvillkorsdirektivet påverkar i huvudsak anställningsavtalets omfattning. Förändringen innebär en utökad informationsplikt för arbetsgivaren gentemot den anställde. Information som numera skriftligen ska finnas i anställningsavtalet är bland annat följande:

  • Anställningsformen samt de uppsägningstider som gäller.
  • Eventuella löneförmåner och tidpunkt för utbetalning av dessa.
  • Längden för arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
  • Omfattning och ersättning för övertids- eller mertidsarbete.
  • Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgifter om andra sociala tryggheter som arbetsgivaren tillhandahåller, exempelvis sjukvårds- eller olycksfallsförsäkring.

Även om viss del av information kan lämnas genom hänvisning till tillämpligt lagrum, exempelvis uppsägningstider, är huvudregeln att informationen ska framkomma av anställningsavtalet.

Ändringarna genom den s.k. principöverenskommelsen medför generella ändringar i LAS beträffande bland annat anställningsformer, uppsägning och anställningens omfattning. Några förändringar är exempelvis:

  • Vid uppsägning ersätts ”saklig grund” av ”sakliga skäl”.
  • Fler arbetstagare får undantas från turordningen för arbetsbristuppsägningar.
  • Snabbare omvandling från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning.
  • Vid tvist om ogiltigförklaring av uppsägning ska anställningen upphöra tills tvisten är avgjord.
  • Skadeståndet för en ogiltigförklarad uppsägning höjs.

De nya reglerna till följd av EU:s arbetsvillkorsdirektiv trädde i kraft den 29 juni 2022. Den s.k. principöverenskommelsen införlivades den 30 juni 2022 men tillämpas från och med 1 oktober 2022. Det innebär att tvister som uppstår mellan 1 juli 2022 och 30 september 2022 hanteras enligt övergångsregler. Från och med den 1 oktober gäller de nya LAS-reglerna för alla arbetsrättsliga tvister.

De nya reglerna innebär för dig som arbetsgivare att det kan vara god tid att kontrollera om era anställningsavtal uppfyller de lagstadgade villkoren samt se över er arbetsrutin vid anställning och uppsägning. Behöver du hjälp att granska dina anställningsavtal eller reda ut vad som gäller vid en uppsägning? Hör gärna av dig till Advokatfirman Aldo som har lång erfarenhet av konsultation inom arbetsrätt.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter