Direktupphandling – Upphandling utan offentlig upphandling

Datum

Dela inlägget

En offentlig upphandling är en omfattande process där den inköpande myndigheten upphandlar varor eller tjänster. Tanken är att det allmänna ska köpa in varor eller tjänster så billigt som möjligt, med en viss kvalitet utifrån i förväg uppställda krav. Förfarandet minskar också risken för korruption och svågerpolitik, då det är förmågan att uppfylla kraven i upphandlingen tillsammans med priset som avgör vem som vinner upphandlingen.

I vissa fall behöver myndigheten dock inte genomföra ett fullständigt upphandlingsförfarande, utan kan använda sig av så kallad direktupphandling, vilket kan spara både tid och pengar. Det är möjligt i följande fall:

  • om upphandlingens värde understiger den så kallade direktupphandlingsgränsen;
  • i vissa, i lag, särskilt angivna situationer;
  • om det finns synnerliga skäl; samt
  • vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått på grund av en överprövning.

Vad gäller direktupphandlingsgränsen så avgörs den utifrån vem som upphandlar och vad som upphandlas. Den lägsta nivån är 700 000 kronor exklusive moms sedan den 1 februari 2022.

Exempel på särskilda situationer då direktupphandling är tillåtet är om det skulle föreligga synnerlig brådska, eller om det i en offentlig upphandling bara lämnats ogiltiga eller oacceptabla anbud.

Särskilda skäl kan vara om man vid exempelvis en auktion har möjlighet att göra inköp till ett pris väsentligen under marknadsvärde.

Den sista punkten avser sådana fall då det saknas möjlighet att avvakta rättsverkningarna av en överprövning, och tjänsten exempelvis avser samhällsviktiga tjänster som måltidstjänster eller renhållning.

Vi på Advokatfirman Aldo har gedigen erfarenhet av frågor rörande offentlig upphandling. Tveka därför inte att höra av er om ni står i begrepp att genomföra en upphandling, eller om ni har lämnat, eller står i begrepp att lämna, anbud samt har frågor om överprövning eller liknande.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter