Tvister & skiljeförfarande

När två företag ingår avtal kan det ofta vara medtaget en skiljeklausul i avtalat. Detta kan för många bolag vara en självklarhet. Avtal med skiljeklausuler kan ofta gynna eller rent av vara nödvändigt för ingåendet av ett visst avtalsförhållande. I fel typ av avtalsförhållande kan ett skiljeavtal i värsta fall innebära att du inte har …

Vad innebär en skiljeklausul i avtal? Läs mer »

När livet är som störst, är juridik det sista vi vill tänka på. Välj en advokat.

I maj 2017 ansökte bolaget Accumulate om stämning mot bolaget bakom Bank-ID och begärde skadestånd på över 6 miljarder kronor på grund av intrång i företagshemligheter, avtalsbrott och upphovsrättsintrång. Patent- och marknadsdomstolen har den 8 juni 2020 i mål PMT 6997-17 dömt till Bank-ID:s fördel som helt slipper betala skadestånd. I samband med att tekniken …

Bank-ID slipper skadestånd Läs mer »