En offentlig upphandling är en omfattande process där den inköpande myndigheten upphandlar varor eller tjänster. Tanken är att det allmänna ska köpa in varor eller tjänster så billigt som möjligt, med en viss kvalitet utifrån i förväg uppställda krav. Förfarandet minskar också risken för korruption och svågerpolitik, då det är förmågan att uppfylla kraven i …

Direktupphandling – Upphandling utan offentlig upphandling Läs mer »