Många känner till att flera parter är inblandade vid seminering av ett sto. Frågan om vilken part som äger vad är dock inte alltid klart. I denna artikel ska vi försöka reda ut begreppen och förklara konsekvenserna av de olika parternas mellanhavanden. I flertalet av de avtal som tecknas vid seminering/beställning av semin följer att …

Vem äger avkomman från ett sto? Läs mer »