Bolagsrätt

Likvidation är ett förfarande som innebär upplösning av ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag. Anledningarna till likvidation kan vara flera, exempelvis att ägarna inte längre vill driva verksamheten eller att styrelsen inte registrerats inom den tid som stadgas i årsredovisningslagen (1995:1554). I den här artikeln tittar vi närmare på förfarandet. En likvidation kan …

Vad är en likvidation och varför genomförs den? Läs mer »

Aktieägaravtalet skrivs mellan delägarna i ett aktiebolag och reglerar förhållandet mellan aktieägarna. Ett bra aktieägaravtal verkar som en trygghet för delägarna och är något att falla tillbaka på vid oförutsedda händelser, konflikt mellan ägarna, eller vid ändrade förutsättningar. Det finns inget krav på att ägare till ett aktiebolag ska upprätta ett aktieägaravtal. Det är emellertid …

Varför ska ett aktieägaravtal upprättas? Läs mer »