Aktieägaravtalet skrivs mellan delägarna i ett aktiebolag och reglerar förhållandet mellan aktieägarna. Ett bra aktieägaravtal verkar som en trygghet för delägarna och är något att falla tillbaka på vid oförutsedda händelser, konflikt mellan ägarna, eller vid ändrade förutsättningar. Det finns inget krav på att ägare till ett aktiebolag ska upprätta ett aktieägaravtal. Det är emellertid …

Varför ska ett aktieägaravtal upprättas? Läs mer »