Ett företag kan ha många anledningar till att vilja avsluta ett avtal i förtid, allt ifrån ekonomiska svårigheter som stigande inflation och höjda kostnader eller till följd av missnöje med leverantörer. Det kan då finnas behov för företaget att omförhandla eller säga upp vissa avtal, som  leverantörs- eller tjänsteavtal. Det finns en del att tänka …

Vad ska man tänka på vid uppsägning av avtal i förtid? Läs mer »