Arbetsrätt

Lagen om anställningsskydd (LAS) har nyligen genomgått omfattande förändringar som gäller sedan den 1 oktober 2022. Ett område som särskilt påverkats är anställningsformerna. I denna artikel reder vi ut de nya reglerna och dess konsekvenser. En av de stora förändringarna i nya LAS är att den allmänna visstidsanställningen har ersatts med särskild visstidsanställning. Ändringen är …

Ändringar i lagen om anställningsskydd gällande regler om visstidsanställningar Läs mer »

Lagen om anställningsskydd (LAS) har genomgått en omfattande reformering under år 2022. Under sommaren 2022 införlivades EU:s nya arbetsvillkorsdirektiv i svensk lagstiftning vilket bland annat påverkade LAS. LAS ändrades även med anledning av den s.k. principöverenskommelsen. De nya reglerna trädde i kraft i slutet av juni 2022. De ändringar som följer av arbetsvillkorsdirektivet påverkar i …

Vad innebär de nya reglerna i LAS för ert företag? Läs mer »

När verksamheten förändras på grund av coronakrisen gäller det att känna till vilket ansvar du som arbetsgivare har, men också vilka stödåtgärder som finns att tillgå för att undvika de värsta ekonomiska konsekvenserna av krisen. Möjligheten att korttidspermittera anställda gäller även under 2021, men skiljer sig på flera punkter från reglerna som gällde under 2020. …

Arbetsgivare under coronakrisen – en djungel av regler och möjligheter Läs mer »