När verksamheten förändras på grund av coronakrisen gäller det att känna till vilket ansvar du som arbetsgivare har, men också vilka stödåtgärder som finns att tillgå för att undvika de värsta ekonomiska konsekvenserna av krisen. Möjligheten att korttidspermittera anställda gäller även under 2021, men skiljer sig på flera punkter från reglerna som gällde under 2020. …

Arbetsgivare under coronakrisen – en djungel av regler och möjligheter Läs mer »