Tvister & skiljeförfarande

Det är få som vill tvista och många gånger kan en tvist undvikas genom ett välskrivet avtal. Står man inför en tvist är det tack och lov så att man kan lösa tvister innan de hamnar i domstol, vilket i de flesta fall är att föredra. Ibland går det emellertid inte att undvika en tvist och i det läget behöver du ett erfaret ombud på din sida. Det är skillnaden mellan att vinna och förlora.

Vi har gedigen erfarenhet av tvistlösning i både domstol och skiljeförfarande. Du är därför välkommen att kontakta oss om du behöver någon som ser till ditt bästa i en pågående eller framtida tvist.

Välj en advokat

När livet är som störst, är juridik det sista vi vill tänka på. Välj en advokat.

Bank-ID slipper skadestånd

I maj 2017 ansökte bolaget Accumulate om stämning mot bolaget bakom Bank-ID och begärde skadestånd på