Offentlig upphandling

Offentlig upphandling i Sverige berör tiotusentals upphandlade myndigheter och enheter. Vi biträder exempelvis våra klienter i frågor som rör gränsvärden för upphandling, utformning av förfrågningsunderlag för upphandlaren, eller framtagande av avtalshandlingar för leverantörerna eller som ombud i överprövningsprocesser och mål om skadestånd.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör en utannonserad, pågående eller avslutad upphandling eller om du har frågor som rör offentliga upphandlingar i allmänhet.