Företagsöverlåtelser

Förvärv, försäljning eller omstrukturering av ett företag är komplicerade processer som ställer höga krav på kompetens inom due diligence, avtalsförhandling, kontraktsskrivning, och transaktioner. Juridiken vid en företagsöverlåtelse sträcker sig över ett stort antal rättsområden. Genom Advokatfirman Aldos samlade kompetens inom avtalsrätt, bolagsrätt och tvistlösning har vi kompetens att bistå dig i företagsöverlåtelsens alla stadier.

Varmt välkommen att kontakta oss om du eller ditt företag önskar rådgivning inför en kommande överlåtelse. Du kan vända dig till oss oavsett om du vill ha hjälp med en specifik juridisk frågeställning, eller söker rådgivning genom hela överlåtelseprocessen. Vi erbjuder våra tjänster till både köpare och säljare av företag, små som stora.