Fastighet & entreprenad

Fastighetsrätten omfattar lagstiftningen gällande fastigheter, både bebyggda och obebyggda. Centrala frågor inom fastighetsrätten berörfastighetsbildande, ägande av fastighet, överlåtelse av fastigheter samt upplåtelse av fastighet. Entreprenadrätten omfattar ett stort antal juridiska frågeställningar som rör utförandet av en entreprenad samt de olika typer av upphandlingar som sker inom ramen för entreprenaden. Vi biträder våra klienter redan vid upphandlings- och avtalsstadiet, men även vid en eventuell tvist.

Vi har bred erfarenhet av att hantera juridiska frågeställningar för våra klienter inom både fastighetsrätt och entreprenadrätt. Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå er och en inledande diskussion kring era frågeställningar.