Bolagsrätt

Bolagsrätten är väsentlig vid allt företagande, oavsett om bolaget är ett mindre ägarlett sådant eller ett stort börsnoterat företag. Genom vår erfarenhet av hantering av företag i kris och av tvistelösning inom bolagsrättens område kan vi även hjälpa dig med att förhindra att problematiska situationer uppstår i din verksamhet.

Varmt välkommen att kontakta oss med dina frågeställningar kring bland annat bildande av bolag, generationsskiften, hantering av årsstämmor, aktieägaravtal, ägarspridning och relaterade områden. Vi hanterar de flesta frågeställningar inom bolagsrättens område.