Avtalsrätt

Avtalsrätt är ett brett samlingsnamn för det juridiska hantverket att upprätta avtal. Vad gäller just avtal är det tyvärr vanligt att man försöker skriva avtal på egen hand, utan att kontakta advokat. Detta ökar riskerna för att senare hamna i en rättslig process, som kan medföra stora kostnader, och som många gånger hade kunnat undvikas. Det bästa sättet att minimera risken för att hamna i en sådan situation, är att i god tid ta hjälp för att upprätta ett skriftligt avtal innan man ingår överenskommelser.

Vi kan hjälpa dig med att både upprätta och granska avtal inom vitt skilda områden, alltifrån omfattande aktieägaravtal- och delägaravtal, till mindre omfattande överlåtelseavtal, och allt däremellan. Skulle det vara för sent för ett avtal, kan vi föra din talan i en tvist gällande ett redan ingånget avtal.