Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare i olika typer av tvister och förhandlingar, såväl med som utan fackförbund involverade, som kan uppkomma på det arbetsrättsliga området.

Välkommen att kontakta oss både som arbetsgivare och arbetstagare för mer information om frågeställningar som rör exempelvis anställningsform, semester, övertid, sekretess- och konkurrensklausuler eller uppsägning.