Gabrielle Byberg

Ett företag kan ha många anledningar till att vilja avsluta ett avtal i förtid, allt ifrån ekonomiska svårigheter som stigande inflation och höjda kostnader eller till följd av missnöje med leverantörer. Det kan då finnas behov för företaget att omförhandla eller säga upp vissa avtal, som  leverantörs- eller tjänsteavtal. Det finns en del att tänka …

Vad ska man tänka på vid uppsägning av avtal i förtid? Läs mer »

När två företag ingår avtal kan det ofta vara medtaget en skiljeklausul i avtalat. Detta kan för många bolag vara en självklarhet. Avtal med skiljeklausuler kan ofta gynna eller rent av vara nödvändigt för ingåendet av ett visst avtalsförhållande. I fel typ av avtalsförhållande kan ett skiljeavtal i värsta fall innebära att du inte har …

Vad innebär en skiljeklausul i avtal? Läs mer »

Aktieägaravtalet skrivs mellan delägarna i ett aktiebolag och reglerar förhållandet mellan aktieägarna. Ett bra aktieägaravtal verkar som en trygghet för delägarna och är något att falla tillbaka på vid oförutsedda händelser, konflikt mellan ägarna, eller vid ändrade förutsättningar. Det finns inget krav på att ägare till ett aktiebolag ska upprätta ett aktieägaravtal. Det är emellertid …

Varför ska ett aktieägaravtal upprättas? Läs mer »

När man flyttar ihop med sin partner är det oftast mycket att tänka på, som vilka möbler som ska inhandlas, om en ansökan om hemförsäkring gjorts eller om den där tavlan verkligen ska följa med till det nya hemmet. Något som många inte tänker på däremot är vikten av att skriva ett samboavtal. Vi vill …

Varför är det viktigt att skriva samboavtal? Läs mer »

Vad gäller egentligen när man köper en bostad? Och vad innebär fel i fastighet och bostadsrätt? Gabrielle Byberg reder ut begreppen. Har du köpt en bostad men upptäckt att skicket inte var som du förväntade dig? Eller har du sålt ditt hus men är orolig för eventuella klagomål och anspråk från köparen? Då kan det …

Fel i fastighet och bostadsrätt Läs mer »

Lagen om anställningsskydd (LAS) har genomgått en omfattande reformering under år 2022. Under sommaren 2022 införlivades EU:s nya arbetsvillkorsdirektiv i svensk lagstiftning vilket bland annat påverkade LAS. LAS ändrades även med anledning av den s.k. principöverenskommelsen. De nya reglerna trädde i kraft i slutet av juni 2022. De ändringar som följer av arbetsvillkorsdirektivet påverkar i …

Vad innebär de nya reglerna i LAS för ert företag? Läs mer »