Aria

Lagen om anställningsskydd (LAS) har nyligen genomgått omfattande förändringar som gäller sedan den 1 oktober 2022. Ett område som särskilt påverkats är anställningsformerna. I denna artikel reder vi ut de nya reglerna och dess konsekvenser. En av de stora förändringarna i nya LAS är att den allmänna visstidsanställningen har ersatts med särskild visstidsanställning. Ändringen är …

Ändringar i lagen om anställningsskydd gällande regler om visstidsanställningar Läs mer »

Likvidation är ett förfarande som innebär upplösning av ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller ett handelsbolag. Anledningarna till likvidation kan vara flera, exempelvis att ägarna inte längre vill driva verksamheten eller att styrelsen inte registrerats inom den tid som stadgas i årsredovisningslagen (1995:1554). I den här artikeln tittar vi närmare på förfarandet. En likvidation kan …

Vad är en likvidation och varför genomförs den? Läs mer »

En offentlig upphandling är en omfattande process där den inköpande myndigheten upphandlar varor eller tjänster. Tanken är att det allmänna ska köpa in varor eller tjänster så billigt som möjligt, med en viss kvalitet utifrån i förväg uppställda krav. Förfarandet minskar också risken för korruption och svågerpolitik, då det är förmågan att uppfylla kraven i …

Direktupphandling – Upphandling utan offentlig upphandling Läs mer »

Många känner till att flera parter är inblandade vid seminering av ett sto. Frågan om vilken part som äger vad är dock inte alltid klart. I denna artikel ska vi försöka reda ut begreppen och förklara konsekvenserna av de olika parternas mellanhavanden. I flertalet av de avtal som tecknas vid seminering/beställning av semin följer att …

Vem äger avkomman från ett sto? Läs mer »