Att separera med barn – vad bör man tänka på?

Datum

Dela inlägget

När en relation avslutas är det inte sällan många olika känslor inblandade. De juridiska frågorna kan då kännas avlägsna och inte minst lite svårhanterliga. Särskilt påfrestande kan det bli när det är barn inblandade.

Det finns tre delar som är viktiga att som vårdnadshavare ha funderat kring i samband med en separation: vårdnad, boende och umgänge. I den bästa av världar orsakar inte detta några problem. Är vårdnadshavarna överens om att de både vill och kan vara med barnet till lika stor del, är den vanligaste lösningen att vårdnaden är gemensam och att barnet bor lika mycket hos respektive vårdnadshavare; så kallat växelvist boende.

Om vårdnadshavarna inte kan enas om någon lösning finns möjligheten att vända sig till domstol för prövning av dessa frågor. De kan till exempel prövas inom ramen för ett mål om skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap. Då kan yrkanden om vårdnad, boende och umgänge framställas redan i ansökningsblanketten som lämnas in till tingsrätten. I regel finns också möjlighet att beviljas rättsskydd ur hemförsäkringen för dessa typer av tvister.

Den centrala utgångspunkten i domstolens bedömning i dessa tvister är alltid barnets bästa. Detta framgår med tydlighet i föräldrabalken. Barnets bästa sätts således alltid före exempelvis vårdnadshavarnas egna önskemål om lösning.

Om du står inför en separation där dessa frågor kan dyka upp eller har en nära förestående eller pågående tvist, tveka då inte att ta kontakt med Advokatfirman Aldo. Vi har stor erfarenhet av att hantera familjerättsliga tvister och arbetar alltid för att nå en så bra lösning som möjligt.

Läs fler av våra
artiklar & nyheter