Allmänna villkor

Advokatfirman Aldo är i egenskap av medlem i Sveriges Advokatsamfund alltid bunden av de etiska regler och rekommendationer som utfärdas för branschen. Dessa ramregler gäller således alltid för oss.

Advokatfirman Aldo

Ledamöter av Sveriges advokatsamfund

Utöver de regler och villkor som utfärdas för branschen har vi egna villkor, som alltid gäller i våra uppdrag. Genom att ni lämnar en förfrågan om ett uppdrag, förutsätts också att ni tagit del av våra allmänna villkor och därmed accepterat dem. Ta del av en detaljerad beskrivning av våra allmänna villkor (20220628).

Advokatfirman Aldo värnar den enskilda individens integritet i alla delar av vår verksamhet. Läs gärna vår integritetspolicy.

Skulle Ni av någon anledning vara missnöjd med utförandet av våra tjänster, kan Ni vända er till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Mer information om Konsumenttvistnämnden hittar ni här.